Dual Protection with OTC Contraception: A Human Centered Design Approach

We partnered with Dr. Tracey Wilkinson and Dr. Melissa Kotke to understand teen attitudes about dual protection (using two complementary birth control methods at once). You can find the paper here.

För några år sedan förbjöd tyska domstolar till och med apoteken själva att visa upp sådana läkemedel i försäljningslokaler på självbetjäningshyllor. “Läkemedel är en särskild mer här typ av handelsvara och måste överlämnas till köparen av en kvalificerad person”, säger till exempel förvaltningsdomstolen i Aachen i en dom.